Reiki Ve Din

Reiki ve İslam

Reiki herhangi bir din yada inanç sistemi değildir. Her dinden insan tarafından kullanılan bir enerji tekniğidir. Her ne kadar reikinin herhangi bir dinle ilgisi olmasa da bazen reiki dine aykırı mıdır soruları ile karşılaşabiliyoruz. Bu konuda dünyada herhangi bir din aliminden gelen bir fetva var mı diye araştırdık ve Kanada Toronto İslam Enstitüsü’nde kıdemli öğretim görevlisi ve İslam alimi Şeyh Ahmed Kutty’nin reikiyi inceledikten sonra verdiği fetvayı bulduk. Fetvanın çevirisi aşağıdadır.

REİKİ VE İSLAM

Aşağıdaki bu e-mail Müslüman kardeşlerimizin yararına hazırlanmıştır.

Reiki konusunda, özellikle sembollerin kullanımı, inisiyasyon ve uygulamaları hakkında kafam karışıktı ve İslam’ın ruhuna aykırı olduğu ve inançlarımıza ters düştüğü konusunda endişeliydim. Böylelikle birkaç ay önce bir web sitesi aracılığıyla ‘Ulema Konseyi’ne sorumu ilettim. Bugün cevabı geldi. Akıllarında bu gibi endişeleri olanlara referans olması için bir kopyası (sorumun ve cevabımın) eklenmiştir. Cevabın gayet olumlu olduğunu ve endişelerimin yersiz olduğunu göreceksiniz.

Cevabı aşağıdaki web sitesinden bu kodu kullanarak (BWPFUB) doğrudan görebilirsiniz.

Teşekkürler & saygılar

Zubair Baig

Sayın Bay,

Esselam-ı Aleyküm. Reiki, 1900’lerin başında Mikao Usui tarafından yeniden keşfedilmiş bir Japon şifa sanatıdır. Bu, bir çeşit ellerle enerji tedavisidir. Tedavi uygulanırken inancımıza aykırı hiçbir konsept yoktur. Ancak, Budha’nın fikirlerinden türetilmiş gibi gelen inisiyasyon şekli ve tedavi öncesi bazı sembollerin kullanımı beni rahatsız etmektedir; her ne kadar Reiki’yi Allah’a olan tam inancımla uygulasam ve hiçbir türlü Budha’nın öğretileri olmasa da. Daha ziyade, herhangi birine tedavi uygulamadan önce Allah’a dua edilmesini ve hastanın iyileşmesini her zaman sadece Allahtan umulmasını söylemektedir. Reiki uygulamasının İslam öğretileriyle herhangi bir etkileşimi olup olmadığını bana bildirebilir misiniz lütfen.

Teşekkürler & saygılar

Allah Hafiz,

Zubair

Müftü Grubu

Cevap:

Ve Aleyküm Esselam ve Rahmatüllahi ve Berekatü

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Tüm övgü ve şükürler Allah’a aittir, huzur ve lütuflar onun Elçi’si üzerinde olsun.

Sevgili İslam Kardeşim, sağlam bir inanç ve imanını yansıtan sorun için çok teşekkürler. Allah, Müslümanlara, hayatın tüm yönleri kadar İslam’ın öğretilerini öğrenmek için de bilgili kişilere rücu etmelerini emreder.

Sorunuza cevaben, Ontario, Kanada’daki Toronto İslam Enstitüsü’nde kıdemli öğretim görevlisi ve İslam alimi Şeyh Ahmed Kutty şöyle der:

Bahsettiğiniz uygulama türü İslam’da kabul edilemeyecek herhangi bir işlemi içermediği ve Allah’tan başkasından şifa niyaz olunmadığı taktirde bu uygulamaya İslam’ın karşı geleceği hiçbir şey yoktur.

Aslında Peygamber (SAV) bizlere, herhangi biri kardeşine herhangi bir şekilde yardım edebiliyorsa tereddüt etmeden bırakın yapsın diye öğretmiştir. Bu sebeple, eğer Reiki faydalı bir tedavi olarak bulunmuşsa bir Müslüman onu kullanmakta tereddüt etmemelidir.”

Ayrıca, önemli Müslüman alim, Alberta, Kanada’daki Calgary Camii İmamı ve Riyad, Suudi Arabistan’daki Kral Saud Üniversitesi eski profesörlerinden Şeyh Muhammed İkbal Nadvi şunları ekler:

bu şifa yöntemlerinin iki yönü vardır:

Bir yandan, bazı tecrübe ve bilgiyle vücudu fiziksel ve zihinsel olarak şifalandırırlar. Ancak diğer açıdan, bu gibi uygulamalar bazen batıl inançlar dahil diğer dinlerin pek çok inancını içinde barındırır.

Böylece, eğer bir Müslüman bu yöntemleri ustaca kullanıyor ve vücut şifası bilimini ideolojiden ayırabiliyorsa bunu kullanabilir, aksi takdirde kullanılmamalıdır.”

Hala daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz. İrtibatta olunuz. Allah hepimize doğru yolda rehberlik etsin!

Yüce Allah en iyisini bilir.

Fetva Editörü:

W. Shihab

Orijinal link: http://www.profsikandar.com/islam.html

BAZI AYETLER

Reiki bir din yada inanç sistemi değildir. Dünyada her dinden yada inançtan insan tarafından kullanılmaktadır. Ancak yine de bazı insanların kafasında acaba reiki yaparsam dinden çıkarmıyım? Bu bir tarikat mi? Reiki yapan biri budist mi olur? gibi sorular belirmektedir. Reikinin bilimsel yönünün tüm dünyada yoğun olarak araştırılması ve artık Batı’da bir çok hastanede reiki uygulanması bu konuda çok daha bilimsel bir bakış açısı geliştirmemizi zorunlu kılıyor. Reiki’nin bilimsel yönünü incelemek için Reiki ve Bilim linkini inceleyebilirsiniz. Bu bilgilerin dışında acaba chakra,aura gibi kavramlar İslam dininde var mı sorusu son derece ilginç bir konuyu gündemimize getirdi ve bu soruya yanıtları Kur’an-ı Kerimde aradık. İşte yanıtları…

CHAKRALAR

Muminun

  1. Yemin olsun, biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık! Ve biz yaratılıştan/yaratılmışlardan gafil de değiliz.

İnsan bedeninde 7 chakra vardır ve bunların görünümleri girdap gibidir. Yani bedenin üzerinden dışına doğru dönerek uzarlar ve bu uzama adeta bir yol gibidir.

TEPE CHAKRASI

Bakara

  1. Allah onların kalpleri, kulakları üzerine mühür basmıştır. Onların “kafa gözleri” üstünde de bir perde vardır. Onlar için korkunç bir azap öngörülmüştür.

Tepe chakrası kapalı olanların inançsız yada manevi değerleri zayıf insanlar olduğu chakra konusunda çalışanlarca bilinen bir gerçektir.

Ali İmran

(13) Yüz yüze gelen şu iki toplulukta sizin için bir ibret vardır: Biri Allah yolunda çarpışıyordu; ötekisi küfre batmıştı. Allah yolunda çarpışanları, kafa gözleriyle kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah, öz yardımıyla dilediğini destekler. İşte bunda, gözleri olanlar için gerçek bir ibret vardır.

Tepe chakrası insanın ruhsal deneyimlerini ve ruhsal algılamasını etkiler. “Allah yolunda çarpışanları, kafa gözleriyle kendilerinin iki katı görüyorlardı. ” demek tepe chakrasının calışmasındaki farklılaşma ile kişinin algısının değiştiğini ve karşısındakini olduğundan çok daha büyük olarak algıladığını göstermektedir.

ÜÇÜNCÜ GÖZ AÇILIMI

Kaf

(22) Yemin olsun, sen bundan gaflet içindeydin. Ama perdeni üstünden kaldırıverdik. Bugün gözün keskin mi keskin.

3. göz chakrasında açılım olduğunda yada diğer tabirle perde kalkınca kişi enerjileri,elektromanyetik alanları ve maddenin gerçeğini görmeye başlar ve görüş alanı çok genişler.

KALP CHAKRASI

Mutaffifin

  1. İşin esası o değil! Onların kazanmakta oldukları, kalplerinin üstünde pas oluşturmuştur.

Kalp chakrasındaki blokajlar bir anlamda pas gibi görülürler.

Casiye

(20) Bu Kur’an, insanların kalp gözlerini açacak ışıklardan oluşur. Gereğince inanan bir toplum için de bir kılavuz ve bir rahmettir o.

Kalp gözünü açacak olan ışık, kalp chakrasını temizleyecek ışıktır. Kalp chakrası temiz olan insan tüm insanlığa karşı sevgi dolu,hoşgörülü, merhametli ve fedakar insandır.

Tevbe

(14) Savaşın onlarla ki, sizin elinizle Allah onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı size yardım etsin. Ve inananlar toplumunun göğüslerine şifa ulaştırsın.

Ve inananlar toplumunun göğüslerine şifa ulaştırsın. “Kalp chakrası şifa merkezidir.

AURA

Fatir 27. Görmedin mi, Allah, gökten bir su indirdi. Onunla, renkleri çeşit çeşit meyvelar çıkardık. Dağlardan da yollar var; beyaz, kırmızı, değişik renklerde. Ve simsiyah yollar da var.

Fatir 28. Aynı şekilde, insanlardan, hayvanlardan, davarlardan da çeşitli renklerde olanlar var. Kulları içinde Allah’tan ancak bilginler ürperir. Allah Azîz’dir, Gafûr’dur.

Bu iki ayette dağlardaki değişik yollardan, insanların,davarların ve hayvanların değişik renklerde olanlarından söz edilmektedir. Arkasından da “Kulları içinde Allah’tan ancak bilginler ürperir.” denmektedir. Bunu anlamak için demek ki bilgin olmak gereklidir. Oysa kasdedilen gözümüzle görülen renkler olsa herkes bunu anlardı bilgin olmaya gerek yok. Ama bilginler insanın gördügünden başka renklerde görmekte ve ürpermektedirler. İnsanın çevresindeki elektromanyetik alan olan aurayı da ancak bu bilgiye sahip olan ve bu konuda çalışan yani bu anlamda bilgin olanlar görür ve bu da bilginlerin yaradılışın mucizesini görüp ürpermelerini sağlar.

Bakara

(138) Allah’ın boyasını esas alın. Allah’tan daha güzel kim boya vurabilir! Biz yalnız O’na kulluk ederiz.

Burada boyadan kasdedilen aura olabilir mi?

ENERJİ BOYUTU

Rahman 17. İki doğunun Rabbi de O’dur, iki batının Rabbi de.

Sadece maddi dünyayı ele alırsak tek doğu yada tek batı vardır. Ama enerji boyutunu da ele alırsak bunların sayısı ikiye çıkar.

Aynı eterik bedeni astral seyahate çıkan bir insanın fiziksel bedeni için bir doğu ve batı varken, eterik (enerji bedeni) içinde o anda eterik düzlemde bir doğu batı olmasının gibi.

Bu ayetler ilk etapda ilgimizi çekenler. Zaman içinde araştırmalarımızla yeni ayetlerinde ekleneceğine inanıyoruz. Araştırma www.reikiturk.com a aittir. İzinsiz ve kaynak göstermeden alıntı yapılamaz,kullanılamaz.